• เปิดร้าน 25 ต.ค. 2553
  • ปรับปรุง 20 ก.พ. 2558
  • ผู้ชมทั้งหมด 130,966 คน
  • สินค้าทั้งหมด 27
หมวด: อะไหล่ dotmatrix
หัวพิมพ์ LQ-590
ราคา 2,990.00 บาท
ลดเหลือ 2,890.00 บาท
จำนวน
ถาดป้อน A4 300
ราคา 350.00 บาท
จำนวน
ฝาชา LQ2180i
ราคา 1,000.00 บาท
จำนวน
Paper Eject LQ-2180i
ราคา 950.00 บาท
จำนวน
เมนบอร์ด LQ-590
ราคา 1,500.00 บาท
จำนวน
หัวพิมพ์ lq2180i
ราคา 2,500.00 บาท
จำนวน
เมนบอร์ด LQ-2180i
ราคา 1,000.00 บาท
จำนวน
Power supply LQ-2180i
ราคา 1,500.00 บาท
จำนวน
ฝาชา LQ590
ราคา 450.00 บาท
จำนวน
Power supply LQ-590
ราคา 1,000.00 บาท
จำนวน
Paper eject LQ 590
ราคา 350.00 บาท
จำนวน
หัวพิมพ์ LQ-300+II
ราคา 2,000.00 บาท
จำนวน
เมนบอร์ด LQ-300+II
ราคา 1,500.00 บาท
จำนวน
Power supply LQ-300+II
ราคา 1,200.00 บาท
จำนวน
Paper eject LQ-300+II
ราคา 350.00 บาท
จำนวน